DUYURU GİRİŞİ
Ahi Evran

Ahi Evran(Nasırüddin Mahmud B.Ahmed) (1171-1262) Kimdir?

Ahi Teşkilatının kurucusu ve Ahi Babası Ahi Evran'ın düsturu "Ahi; Eli, Kapısı, Sofrası AÇIK. Gözü, Bel'i ve Dili kapalı olandır."
Ahi Evran’ın hayatı ve kişiliği üzerinde araştırmacıların farklı görüşleri vardır. Ahi Evran’ın deri işçili esnaf-sanatkarları örgütlemede çok başarılı bir kişi olduğu, belgelerden anlaşılmaktadır. Ahi Evran, yüzyıllardır dini ve ahlaki bilgiler vermekte büyük ve önemli görevler üstlenmiş olan fütüvvet teşkilatından ve fütüvvetnamelerden yararlanarak, Ahi teşkilatını kurmuştur. Ahi Evran ahlakla sanatın ahenkli birleşimi olan ahiliği çok itibarlı bir duruma getirmiştir. Böylece, ahilik yüzyıllarca esnaf ve sanatkârlara yön vermiş, onların sosyal ve çalışma yaşamını düzenlemiş, yeniçeri teşkilatının kuruluşunda önemli rol oynamış, devlet adamları da bu kuruluşa girmeyi büyük onur kabul etmişlerdir.

Osmanlı İmparatoru Orhan Gazi, bir Ahidir ve Ahilerin adlarıyla birlikte kullandıkları lakaplardan biri olan “ihtiyarüd-din” lakabını kullanmıştır. Aynı şekilde Sultan I.Murat’ın da Ahi olduğu ifade edilmektedir. Ahi Evran, halkın ekonomik durumunu iyileştirmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak ve onları din sömürüsünden kurtarmak için çalışmıştır. İşe, ayakkabıcı ve saraç esnafını teşkilatlandırmakla başlamıştır. Kısa zamanda üstün becerisi, ahlaki sağlamlığı ve hakseverliği ile büyük bir ün ve saygı toplamıştır. Kurduğu teşkilatın başkanı, Ahi Babası olmuştur.

Ahiliğin temelleri, o kadar sağlam atılmış, kuralları zamanının ve toplumun gereklerine ve gerçeklerine o kadar uyum sağlamıştır ki, bu sonradan, kent ve kasabaların belediye hizmetleri ve bu hizmetlerin denetimi için de örnek alınmış, narh ve nizamnameler ya da kanunnameler şeklinde resmileştirilmiştir.

Ahiler, özellikle Osmanlılar döneminde, standartlara uymayarak, düşük kaliteli mal ve hizmet üreten esnafa çeşitli cezalar vermişlerdir. Bu dönemde günümüzde bile tam olarak uygulanamayan kalite, standart, üretici-tüketici ilişkileri çok kesin kurallarla belirlenmiştir.
Üyeler Girişi
Copyright © 2010 - Tüm hakları saklıdır. Bandırma Ağaç işleri Sanatkarları Esnaf Odası Resmi Web Sitesi.
Küçük Sanayi Sitesi İdari Hizmet Binası Kat:1 BANDIRMA
Tel : (+90) 266 721 26 01    Fax : (+90) 266 721 26 02
Oda GSM: 0542 249 74 16
E-Mail : iletisim@bndagacisleriod.org
[ANA SAYFA] [Baiseod Hakkında] [Yönetim Kurulu] [Denetleme Kurulu] [Tarihçe] [İletişim]
[Biz Neredeyiz?]
BAND.AGAC ISLERI SANATKARLARI ESNAF ODASI - RSS Feed